Alam Khan to lead Goa U-19:Cooch Behar Trophy

Alam Khan will lead Goa U-19 team for Cooch Behar Trophy match against  Odisha from November 19 to 22, 2018 at M.C.C ground, Margao. The team: Alam Khan ( Captain) ;Rahul Mehta;Gaurish Kambli;Piyush Yadav  (W.K);Udit Yadav;Mohit Redkar;Ruthvik Naik;Samit Aryan Mishra;Shubham Tari;Shadab Khan;Shanu Vantamuri;Krishna Thakur;Anand Tendulkar;Bipin Pagare;Rohit Dhareshwar;Sachin Mishra;Ketan Nandrekar. The team is seen along with Shri. Daya Pagi- Hon.Secretary, Mr. Abdul Majid – Convenor and Mr. Vinod Dhamasker – Coach.

Please follow and like us: