Amit Verma to lead Goa: Ranji Trophy

NEWS BYTE
PORVORIM
Amit Verma will lead Goa for the Ranji Trophy match against Sikkim to be held at the Goa Cricket Association (GCA) Academy ground in Porvorim from 09th to 12th December 2019 .
The team: Amit Verma (captain) ,Sumiran Amonkar ,Smit Patel (w.k) ,Aditya Kaushik ,Snehal Kauthankar ,Suyash Prabhudessai, Amulya Pandrekar,Maliksab Shirur, Lakshay Garg, Darshan Misal,Felix Alemao,Vijesh Prabhudesai, Rajshekhar Harikant, Heramb Parab and Prathamesh Gawas.
Ranji Trophy Schedule
HOST
Goa v/s Sikkim 9-Dec- 12-Dec-19 GOA
Goa v/s Meghalaya 17-Dec-20-Dec 19 GOA
Bihar v/s Goa 25-Dec-28-Dec-19 BIHAR
Goa v/s Manipur 3-Jan- 6-Jan-20 GOA
CA of Pondicherry v/s Goa 11-Jan-14-Jan-20 PONDICHERRY
Goa v/s Chandigarh 19-Jan- 22-Jan-20 GOA
Goa v/s Arunachal Pradesh 27-Jan-30-Jan-20 GOA
Nagaland v/s Goa 4-Feb-7-Feb-20 NAGALAND
CA of Mizoram v/s Goa 12-Feb-15-Feb-20 MIZORAM

Seen in picture are Mr. Suraj Lotlikar – President, Mr. Vipul Phadke – Hon.Secretary, Mr. Paresh Phadte – Hon.Treasurer, Mr. Sayed Abdul Majid- Hon.Jt. Secretary, Mr. Prakash Mayekar – Director of Coaching, Mr. Dodda Ganesh – Coach.