C. M. Gautam to lead Goa: Sayed Mushtaq Ali T20

NEWS BYTE

PORVORIM

C. M. Gautam will lead the Goa Senior Men’s team for the Sayed Mushtaq Ali T- 20 tournament to be held in Vishakapatnam, Andhra Pradesh from November 08th to 17th ,2019.

The team: C. M. Gautam (Captain); Aditya Kaushik; Snehal Kauthankar; Amit Verma; Deepraj Gaonkar ; Darshan Misal; Shubham Dessai;Lakshay Garg; Heramb Parab; Rajasekhar Harikant; Amulya Pandrekar; Felix Alemao; Achit Shigwan; Suyash Prabhudesai and Vaibhav Govekar

Seen in the photo are Mr. Vipul Phadke – Hon.Secretary, Mr. Sayed Abdul Majid – Hon.Jt. Secretary, Mr. Prakash Mayekar – Director of Coaching, Coach – Dodda Ganesh , Mr. Shailendra Parulekar – Team Manager along with the team.

Please follow and like us: