Samar to lead Goa

GCA News Bytes
Samar Dubhashi to lead the Goa Under-25 cricket team for the P.S. Ram Mohan Rao TROPHY 2015-2016 at Chennai from January 23 to 29.
The Team:
SAMAR DUBHASHI – CAPTAIN (WK);SUMIRAN AMONKAR;MAHESH RAO ;GAURAV DESSAI ;RAJAT SHET;ISHAN GADEKAR ;AMEY DAMSEKAR ;ATCHIT SINGWAN AMULYA PANDREKAR;HRISHIKESH NAIK ;YOGESH BARDE ;SHIVAM MAPSEKAR ;MAYURESH CHARI ;RAJ RAIKAR ;MALIK SAB SHIRUR ;PRABHAV DESSAI.

Please follow and like us: