Grounds Committee

Dr. Venkatesh Ganesh Prabhu Dessai

Designation Chairman

Email hariyalee@rediffmail.com

Phone No 9823322960

Address Goa

Mr. Vijay Gaonkar

Designation Member

Email vijaygaonkar145@yahoo.com

Phone No 9923619033

Address Shalini Niwas, Parvati Nagar,Kulan Sarvan, Bicholim Goa

Mr. Vikas Parsekar

Designation Member

Email vikasparsekar8@gmail.com

Phone No 9689052483

Address Goa

Mr. Manohar Pango Naik

Designation Member

Email naikmanohar1955@yahoo.com

Phone No 9765555950

Address 36,Kamral,Curchorem, Goa

Mr. Sushant Naik

Designation Member

Address Goa