News Byte

Deepraj Gaonkar to lead Goa : CK Nayudu Trophy
news
NEWS BYTE PORVORIM Deepraj Gaonkar will lead the Goa U-23 team for the C K Nayudu Trophy 2019-20. The team: Deepraj Gaonkar; Manthan Khutkar; Kashyap Bakhale; Vishambar Kahlon; Ishan Gadekar; Soham Panvalkar;Nihal Surlekar;Vedant Naik; Unni Krishnan; Samit Aryan Mishra; Dheeraj Yadav; Saiesh Kamat; Sankesh Bhagat; Omprakash Chauhan; Sanket Morajkarand Prajyot Rivonkar. Draw for CK Nayudu Trophy 2019-20 Chhattisgarh v/s Goa 11-Dec-19 14-Dec-19 Chhattisgarh Tripura v/s Goa 19-Dec-19 22-Dec-19 Tripura Goa v/s Jharkhand 5-Jan-20 8-Jan-20 Goa Goa v/s Haryana 13-Jan-20 16-Jan-20 Goa Kerala v/s Goa 21-Jan-20 24-Jan-20 Kerala Goa v/s J&K 29-Jan-20 1-Feb-20 Goa Uttarakhand v/s Goa 6-Feb-20 9-Feb-20 Uttarakhand Goa v/s Railways 14-Feb-20 17-Feb-20 Goa