Shikah Pandey to lead Goa-1 day tourney in AP

PORVORIM
Shikha Pandey will lead the Goa Senior Women’s team for the One Day tournament at Vijaywada, Andhra Pradesh from December 1 to 18, 2018.
The Goa Team: Shikha Pandey – Captain;Purvaja Verlekar;Sunanda Yetrekar;Sanjula Naik;Nikita Malik;Vinavi Gurav;Tejashwini Duragad;Bharati Gaonkar;Sonali Gaunder;Rupali Chavan;Vanita Bhandari;Shreya Parab;Diksha Gawde;Rakshanda Pilankar;Shindiya Naik;Pratiksha Gadekar and Divya Naik.
Seen in the picture are members of the Senior Womens Team along with Mr. Daya Pagi-Hon.Secretary, Mrs. Veena Phadte – Convenor, Ms. Anuradha Redkar – Coach and Ms. Shikha Pandey – Captain

Please follow and like us: