News Byte

C. M. Gautam to lead Goa: Sayed Mushtaq Ali T20
news
NEWS BYTE PORVORIM C. M. Gautam will lead the Goa Senior Men's team for the Sayed Mushtaq Ali T- 20 tournament to be held in Vishakapatnam, Andhra Pradesh from November 08th to 17th ,2019. The team: C. M. Gautam (Captain); Aditya Kaushik; Snehal Kauthankar; Amit Verma; Deepraj Gaonkar ; Darshan Misal; Shubham Dessai;Lakshay Garg; Heramb Parab; Rajasekhar Harikant; Amulya Pandrekar; Felix Alemao; Achit Shigwan; Suyash Prabhudesai and Vaibhav Govekar Seen in the photo are Mr. Vipul Phadke - Hon.Secretary, Mr. Sayed Abdul Majid - Hon.Jt. Secretary, Mr. Prakash Mayekar - Director of Coaching, Coach - Dodda Ganesh , Mr. Shailendra Parulekar - Team Manager along with the team.