Newz Byte

List of Nomination forms received for election to Managing Committee of GCA 2019-2022
news

The following is the list of nominations received for  the Election to the Managing Committee of Goa Cricket Association 2019-2022.

  Name                                                Post Suraj Lotlikar                           President Anant S Naik                            President Shambu Molu Naik Desai      President Vilas Rama Gauns Desai         President Dr Sagar D Salgaonkar            President Daya Pagi                                  President Sushant G. Naik                          President Megnath Ankush Shirodkar   Vice President Anant S Naik                             Vice President Shambu Molu Naik Desai       Vice President Tulshidas V Shetye                   Vice President Manohar P Naik                         Vice President Hemant B Pai Angle                  Secretary Daya Pagi                                    Secretary Vipul V Phadke                           Secretary Jeetendra Shah                           Secretary Sudesh Prabhudesai                 Joint Secretary Sayed Abdul Majid                    Joint Secretary Yatin B Kamurlekar                    Treasurer Prashant B Phatarpekar            Treasurer Jamir Carol                                   Treasurer Paresh Govind Phadte                Treasurer Govind Gaonkar                        Member Rohan Gauns Desai                    Member Paresh Govind Phadte               Member Mohan Chodankar                     Member