News Byte

List of Nomination forms received for election to Managing Committee of GCA 2019-2022
news

The following is the list of nominations received for the Election to the Managing Committee of Goa Cricket Association 2019-2022.

  Name                                               Post Suraj Lotlikar                          President Anant S Naik                           President Shambu Molu Naik Desai     President Vilas Rama Gauns Desai        President Dr Sagar D Salgaonkar           President Daya Pagi                                 President Sushant G. Naik                          President Megnath Ankush Shirodkar  Vice President Anant S Naik                             Vice President Shambu Molu Naik Desai      Vice President Tulshidas V Shetye                  Vice President Manohar P Naik                        Vice President Hemant B Pai Angle                 Secretary Daya Pagi                                   Secretary Vipul V Phadke                          Secretary Jeetendra Shah                          Secretary Sudesh Prabhudesai                Joint Secretary Sayed Abdul Majid                   Joint Secretary Yatin B Kamurlekar                   Treasurer Prashant B Phatarpekar           Treasurer Jamir Carol                                  Treasurer Paresh Govind Phadte               Treasurer Govind Gaonkar            Member Rohan Gauns Desai          Member Paresh Govind Phadte        Member Mohan Chodankar           Member