News Byte

Suyash  Prabhudesai to lead Goa: Vijay Hazare
news
NEWS BYTES PORVORIM Suyash Prabhudesai will lead the senior Goa men's team for the Vijay Hazare Trophy from November 12-23, 2022 at Bengaluru. Following is the team: Suyash Prabhudesai (C); Siddhesh Lad (V.C); Snehal Kauthankar; Vaibhav Govekar; Ishan Gadekar; Deepraj Goankar; Tunish Sawkar; Eknath Kerkar (W.K); Samar Dubashi (W.K); Lakshay Garg; Arjun Tendulkar; Felix Alemo ;Rutvik Naik; Mohit Redkar; Darshan Misal; Vedant Naik; and Amulya Pandrekar.