News Byte

Vantamuri to lead Goa U-14 boys
news
GCA News Bytes Sagar Vantamuri will lead the Goa Under-14 Boys cricket team for the South Zone tournament to be played at Kadapa, Andhra Pradesh from January 6 to 19th. Goa Cricket Association, has announced its 21 memebers team today for the event. TEAM:Sagar Vantamuri (Captain), Gauresh Kambli, Om Fadte, Omprakash Desh bhandari, Anand Tendulkar, Shiriombale, Shadab khan, Udit Yadav, Shubham Gajinkar,Manish Kakode, OMprakash Lenka, YuvrajSingh, Kaushal Hattangadi, Atharva Keny, Rohan Bogati, Aryan Khutkar,Pradnyesh Gaonkar, Atharva Mopkar, Vedang Naik, Anish Verlekar, Ashray Naik and Krutik Patel.